Focus magazine en Jaarverslag EBN


Account | Energie Beheer Nederland

Werkgever | Opmeer papier pixels projecten

Jaar | 2019


Energie Beheer Nederland is een organisatie die namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat participeert in olie, gas en geothermiek. Omdat de functie van EBN zichtbaarder werd veranderde de doelgroep van de rapportage en moest het publieksvriendelijker.

De onderwerpen en casus hebben we ondergebracht in een magazine met achterin enkele 'facts & figures' die betrekking hebben op de casus.

De jaarverslagen hebben we ook in de zelfde lijn gebracht en publieksvriendelijker gemaakt. Een korte samenvatting heb ik in Foleon gemaakt, een online ezine-tool. In 2020 zullen we de lijn doorzetten en wordt het jaarverslag een waar Core & More' verslag.