App gevaarlijke stoffen


Account | Inspectie SZW

Werkgever | Opmeer papier pixels projecten

Jaar | 2018


De app van Inspectie SZW was aan vernieuwing toe en op basis van de huisstijl richtlijnen heb ik de app opnieuw vormgegeven en in nauw contact met de bouwer (DICTU) laten maken.